COLUMN Foekje Dijk: 'Spiritueel werk?'

ASSEN

Spiritueel werk?

We zitten weer midden in de Maand van de Spiritualiteit. Tot en met 14 februari zullen er regelmatig gedachten opduiken die hieraan refereren. Het thema van deze maand in 2016 luidt ´Werk in evenwicht´. Het behoeft geen betoog: met werk heeft iedereen te maken. Niet alleen werken voor brood op de plank, of, zoals de tijdgeest vraagt, werken aan zelfontplooiing. Maar ook werken om je leven zin te geven, hard werken soms om het vol te houden in een wereld waarin chaos aan de orde van de dag is. Werk, in welke vorm dan ook, doet tegenwoordig een steeds groter beroep op de mens: we worden aangemoedigd om het beste uit onszelf te halen,omvoortdurend bereikbaar te zijn, om overal een mening over te hebben of een antwoord op te weten. Een werkdag duurt vaak niet meer van 9 tot 5 maar vloeit over in de vaak steeds schaarser wordende vrije tijd. Wanneer is er een moment van rust … Hoe kan een mens haar of zijn eigen grenzen leren stellen en de mogelijkheden verkennen om over die grenzen heen te kunnen kijken? Jezelf afvragen:waarom doe je wat je doet? Heb je zin om aan de slag te gaan? Heb je energie genoeg om de weerbarstigheid van het bestaan het hoofd te bieden.Hoe kunnen spiritualiteit en een zoektocht naar zingeving hierbij een hulp zijn? Het zijn die vele vragen die aan de orde zouden moeten komen in de Maand van de Spiritualiteit. Niet alleen in het geschreven woord, maar vooral ook door momenten in te lassen van stilstaan bij de dingen die er werkelijk toe doen. Dat is ook de grondtoon van de vrijzinnige geloofsgemeenschap Assen: daar zitten we zo gezegd een heel jaar lang in de maand van de spiritualiteit. En dat jaar in, jaar uit! Foekje Dijk, Vrijzinnig Assen. Zondag 31 januari viering o.l.v. Foekje Dijk 10.30 uur in de DG kerk aan de Oranjestraat 13.

Auteur

Albert-Jan Garama