Ook in 2016 subsidie voor vraagbundeling breedband in Drenthe

ASSEN

Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling voor het organiseren van een vraagbundeling voor breedband verlengd met een jaar tot eind 2016.

Sinds 1 juni 2014 tot eind 2015 was het voor bewonersinitiatieven al mogelijk om bij de provincie Drenthe een subsidie aan te vragen. Hierdoor zijn in ruim 55% van de witte gebieden in Drenthe, waar geen marktpartij actief is, bewonersinitiatieven van start gegaan. Omdat de Provincie Drenthe als doel heeft gesteld dat iedereen in 2019 moet kunnen beschikken over een breedbandverbinding, heeft het college besloten om de subsidieregeling te verlengen en hiervoor aanvullend € 500.000,- beschikbaar te stellen. We kunnen tegenwoordig niet meer zonder snel internet: bedrijven, recreatieondernemers, scholen en inwoners zijn gebaat bij een goede digitale infrastructuur. In Drenthe is voor een aanpak gekozen waarbij inwoners zelf organiseren dat de vraag naar breedband gebundeld wordt. Ook kunnen bewonersinitiatieven een lening bij de provincie aanvragen voor de daadwerkelijke aanleg van breedband. Gedeputeerde Henk Jumelet: “Vele inwoners in Drenthe zetten zich in om lokale initiatieven van de grond te krijgen. Dit wordt gezien en gewaardeerd door de Provincie Drenthe. Met de verlenging van deze regeling roepen wij ook de inwoners in gebieden waar nog geen initiatief is gestart op in 2016 gebruik te maken van deze mogelijkheid.” Naast het verlengen van deze regeling zijn aanvullende afspraken gemaakt met alle Drentse gemeenten om meer samen op te trekken bij de realisatie van breedband. Zo is afgesproken dat infrastructurele werkzaamheden met elkaar gedeeld worden, zodat we samen kunnen kijken waar we alvast buizen voor breedband slim kunnen meeleggen. Het Breedbandplatform blijft voor inwoners het eerste aanspreekpunt bij vragen over de vraagbundeling of aanleg van breedband.

Auteur

Albert-Jan Garama