Locatie Quintus Assen met open dag

ASSEN

De nieuwe locatie is bijna klaar, de leerpleinen zijn in gebruik, het Dr. Nassau College locatie Quintus is klaar om de leerlingen onderwijs te geven dat toegerust is op de toekomst. Paul Schnabel, voorzitter van Platform Onderwijs 2032, geeft in het Dagblad van het Noorden van 25 januari aan: “Ik wil dat er een onderwijsprogramma komt waarin leerlingen kunnen uitgroeien tot ‘vaardige, waardige en aardige' mensen.”

Albert Noord (directeur Quintus) geeft aan dat de locatie in de startblokken staat om nieuwe leerlingen te verwelkomen. “Wij kunnen tijdens de Open Dag van 27 januari (van 15.30 uur – 20.30 uur) laten zien dat wij recht doen aan de uitspraak van Paul Schnabel. Wij hebben talentrichtingen die toegespitst zijn op vaardigheden, wij zijn een grote school die kleinschalig is georganiseerd en wij werken in een inspirerende leeromgeving.” Tijdens de Open Dag laten vakgroepen en talentrichtingen zien hoe het lesprogramma eruit ziet. Leerlingen vertellen hun verhaal, zodat toekomstige leerlingen en hun ouders na afloop weten dat ze welkom zijn en dat ze in een veilige en leerzame omgeving een goed diploma kunnen halen. Locatie Quintus heeft vier talentrichtingen Technasium, Cultuur, Ondernemen en Sport en biedt Cambridge English aan voor alle leerlingen.

Auteur

Albert-Jan Garama