Nederlanders over de grens aan de slag

ASSEN

Het Rijk heeft het interprovinciaal sectorplan ‘Grenzenloos werken’ goedgekeurd. Werkgevers, provincies, gemeenten, UWV en vakbonden willen het met dit plan gemakkelijker maken om werkzoekenden aan een baan over de grens in Duitsland en Belgiëte helpen.

Het Rijk heeft hiervoor nu ruim 4,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met de goedkeuring van dit sectorplan is er geld beschikbaar om 800 mensen van werk naar werk of van werkloosheid naar werk te begeleiden over de grens met Duitsland of België. FNV treedt namens het samenwerkingsverband op als hoofdaanvrager. Het sectorplan zorgt voor aanjaagkracht, een betere coördinatie in de grensregio’s en het delen van bijvoorbeeld een aanpak zoals Pentasz in Zuid-Limburg. Gedeputeerde Ard van der Tuuk (PvdA) van de provincie Drenthe is blij met het resultaat van de samenwerking: “Uniek aan dit sectorplan is dat alle grensprovincies meedoen om gezamenlijk meer kansen aan de Nederlandse werkzoekende over de landsgrens te bieden”. Daarmee kan op termijn een samenhangende benadering met de Duitse en Belgische instanties op de thema’s informatievoorziening en arbeidsbemiddeling ontstaan. Mensen die in Nederland hun baan dreigen te verliezen of al werkloos zijn, worden geholpen met bijvoorbeeld om- en bijscholing en bemiddeling, zodat zij kans maken op een reguliere baan over de grens. Het samenwerkingsverband van “Grenzenloos werken”bestaat uit de volgende partijen: FNV, CNV, VNO-NCW/MKB, UWV, VNG en de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen.

Auteur

Albert-Jan Garama