FOTO | Opening Trampoline, onderwijskundig expertisecentrum

ASSEN

In augustus 2015 is het onderwijskundig expertisecentrum ‘de Trampoline’ van start gegaan in MFA Het Schakelveld in Assen.

Op de Trampoline werken de kleutergroepen van drie scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs (van Lieflandschool, De Aventurijn en de Meander) intensief met elkaar samen. De Trampoline heeft vier kleutergroepen, die bestaan uit maximaal 12 kinderen. De lokalen van de groepen liggen bij elkaar, rondom een leerplein, in MFA Het Schakelveld. Het team van de Trampoline is samengesteld vanuit verschillende medewerkers van de drie scholen. Vrijdag 22 januari 2016 vindt de opening van de Trampoline plaats. Voor de kinderen en hun ouders zijn er tot 12.30 uur feestelijke activiteiten. ’s Middags om 15.00 uur is er een officiële opening en zal wethouder Maurice Hoogeveen een schilderij onthullen dat door alle kinderen samen is gemaakt. De Trampoline biedtspeciaal (basis)onderwijs aan kleuters die (nog) niet kunnen deelnemen aan het onderwijs op een reguliere basisschool. Juist bij jonge kinderen is het niet altijd direct duidelijk welke mogelijkheden ze hebben en welke vorm van onderwijs het meest geschikt is. Door de samenwerking is er in het team van de Trampoline veel kennis en deskundigheid aanwezig over het onderwijs aan jonge kinderen. Daardoor kunnen de kinderen zo goed mogelijk begeleid worden in hun ontwikkeling en, aan het eind van de kleuterperiode, bij de keuze voor het vervolgonderwijs. Deze keuze vindt altijd in samenspraak met de ouders plaats. Goed overleg met de jeugdhulp is nodig om de kinderen en hun ouders te kunnen ondersteunen wanneer dat nodig is. Er is een nauwe samenwerking met onder andere de Centra voor Jeugd en Gezin in Noord- en Midden Drenthe, logopedie, fysiotherapie en ook met Accare, Yorneo en Promens Care.

Auteur

Albert-Jan Garama