Winterwandeling Beekdallandschap Drentsche Aa

OUDEMOLEN

Het Beekdallandschap Drentsche Aa behoort tot de mooiste natuurgebieden van ons land. Een groot deel van het gebied heeft de status van Nationaal Park.

Onder leiding van een natuur & landschapgids kan worden deelgenomen aan een winterwandeling door het meest gevarieerde deel van het natuurgebied tussen Oudemolen en Gasteren. De wandeling gaat langs meanderende beken en door bos, heide en duingebied. Onderweg wordt in het kort uitleg gegeven over de geologische ontstaansgeschiedenis vanuit de ijstijden, de flora, de fauna en de cultuurhistorie van het gebied. De wandeling is geschikt voor jong en oud. Het dragen van stevig waterbestendig schoeisel wordt aanbevolen. Opgave van de wandeling is nodig: 06-27451052. De wandeling vindt plaats op zondagmiddag 24 januari. Start: 14 uur bij Herberg De Fazant Hoofdweg 140 in Oudemolen.

Auteur

Albert-Jan Garama