Mini-inspiratiebeurs Dorpskerk Gieten

GIETEN

In Dorpskerk Gieten is 13 januari een mini-inspiratiebeurs vanuit de Protestantse Kerk. Zoals ieder jaar, tijdens de 40-dagentijd en de Adventstijd, worden er in veel protestantse kerken voor elke dienst een liturgische schikking gemaakt.

Middels een mini-inspiratiebeurs willen we een ieder die van bloemschikken houdt ideeën aanreiken voor huis, kantoor en met name kerk. Op de mini-inspiratiebeurs van 13 januari kunt u de verschillende schikkingen voor de 40-dagentijd, Goede week en Pasen bekijken, alternatieven zien en in gesprekgaan met de maaksters ervan. Ook kunt u de kindernevendienstprojecten van Bonnefooi en Kind op Zondag inzien. De brochure ‘Ik ga. Zet een stap naar de ander: Symbolisch bloemschikkenvoor de zondagen in de 40-dagentijd, de Goede week en Pasen’ is tijdens deze beurs verkrijgbaar. Entree euro 2. Van 19.00 tot 20.30 uur. Contact Grieta Vosselman 06-20150915.

Auteur

Albert-Jan Garama