Welkomdienst Jozefkerk met CMA

ASSEN

Zoals ieder jaar in januari verleent het Christelijk Mannenkoor Assen (CMA) onder leiding van Bert Duijst weer medewerking aan de Welkomdienst op zondag 24 januari.

Voorganger is ds. J.J. Douma-van der Molen uit Leek. Zij heeft als thema voor dienst gekozen “Heer, hoe heerlijk is Uw naam!”. Dit is ontleend aan Psalm 19. De koor- en samenzang bestaat uit mooie liederen, die nauw aansluiten bij het thema. De koorzang wordt op orgel begeleid door Harm Hoeve, terwijl Ronald Knol de samenzang voor zijn rekening neemt. De dienst begint om 19.00 uur. Voorafgaand is er samenzang vanaf 18.45 uur.

Auteur

Albert-Jan Garama