Swingkoor begroet nieuwe dirigente

BEILEN

Elke woensdagochtend zingen ze de sterren van de hemel, de dertig 55-plussers van het Swingkoor. Sinds kort doen ze dat onder de bezielende leiding van koordirigente Thysia Betting uit Assen. Thysia Betting vervangt Sophie Kuipers die elders werk gevonden heeft.

Thysia Betting (1987) studeerde in 2013 af als Docent Muziek aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen en is tevens dirigente van het christelijk gemengd koor Sola Gratia te Schoonoord, van de Orange Youth Band van muziekvereniging Oranje te Assen en van het Vocaal Ensemble Arioso te Assen. Daarnaast geeft ze pianoles aan leerlingen van verschillende leeftijden en op verschillende niveaus. Ze is moeder van twee jonge kinderen en is zelf muzikaal actief bij fanfare Oranje in Assen. Bent u 55-plusser en wilt u eens komen kijken of op proef komen meezingen? Het Swingkoor repeteert elke woensdagochtend tussen 10 en 12 uur in gebouw D’Oase op het GGZ-terrein in Beilen, in een repetitieruimte van cultureel centrum De Muzentuin. Kijk voor informatie op www.swingkoor.info

Auteur

Albert-Jan Garama