In Assen starten de eerste werkzaamheden Stadsboulevard Zuid

ASSEN

Vanaf 15 januari beginnen de allereerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Stadsboulevard Zuid; de reconstructie van het traject Overcingellaan – kruising Graswijk/Beilerstraat tot een groene laan door de stad.

Net als bij de Stadsboulevard Noord krijgt dit traject vanaf 2017 grotendeels gescheiden rijbanen, nieuwe vrijliggende fiets- en voetpaden en de verbeterde oversteken. Verder krijgt de kruising Pelikaanstraat/Port Natalweg een nieuwe inrichting als verkeersplein, waarbij auto’s, fietsers en voetgangers een eigen oversteek krijgen. Ook de nieuwe spoortunnel ter hoogte van de Mandemaat hoort bij dit project. De nieuwe onderdoorgang krijgt de naam ’De Maten’. Om ruimte voor de nieuwe rijbanen worden nu als eerste ruim 100 bomen en onderstruiken verwijderd. Daarna volgt een periode van het verleggen en vernieuwen van kabels en leidingen. De uitvoering kan nu beginnen omdat de procedure voor het bestemmingsplan Stadsboulevard Zuid is afgerond en het plan onherroepelijk is. Aanleg in fasen De Stadsboulevard is onderdeel van het programma FlorijnAs. Hierin wordt het traject Industrieweg tot aan Graswijk gereconstrueerd tot een groene laan door de stad. Een verbeterde noord-zuid-verbinding door de stad om de bereikbaarheid te verbeteren. Het noordelijke deel is al een eind op weg. De Stadsboulevard Zuid wordt niet in één keer aangelegd. Net als bij de Stadsboulevard Noord verloopt de aanleg in fasen, uitgesmeerd over de periode 2016 – 2019. De gemeente stemt de planning nauwkeurig af op de andere FlorijnAs-projecten, zoals de aanleg van het Stationsgebied. Uitgangspunt is dat de stad bereikbaar blijft en dat de hinder beperkt blijft. Bij alle fasen komt er een uitgebreide informatieronde voor aanwonenden. Vervangende bomen Voor de te kappen bomen heeft de gemeente al eerder een kapvergunning afgegeven. De bomen kunnen niet blijven staan, omdat ze te dicht op de nieuwe rijbanen staan. Een aantal van deze bomen (o.a. aan de Overcingellaan) was al niet gezond. Deze bomen stonden al op de planning om te worden gekapt. De gemeente heeft de bomen nog laten staan in afwachting van de realisatie van de Stadsboulevard. Bij alle wegvakken worden straks nieuwe bomen terug geplant (winterlindes).

Auteur

Albert-Jan Garama