Week van Gebed 2016: ‘Het woord is aan jou’

Beilen

Beilen – De Week van Gebed vindt van 17 tot 24 januari plaats. Het thema is ‘Het woord is aan jou’, gebaseerd op het Bijbelgedeelte uit 1 Petrus 2 vers 9 en 10 waar Petrus ons oproept om Gods grote daden te verkondigen.

De tekst nodigt uit om verder na te denken over de manier waarop we als christenen het evangelie uitdragen naar mensen om ons heen. Het tekstgedeelte is dit jaar aangedragen door kerken in Letland. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. Ook in Beilen zijn er gebedsbijeenkomsten. De gebedsweek is een initiatief van MissieNederland (voorheen EA-EZA), een landelijk samenwerkingsverband van christenen, kerken en organisaties. Zowel landelijk als lokaal is er samenwerking met de Raad van Kerken. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. MissieNederland biedt ondersteunende gebedsmaterialen die een handvat vormen om in deze week persoonlijk, in het gezin of als (gebeds)groep met het thema aan de slag te gaan. Voor volwassenen, jongeren en kinderen zijn er gebedsfolders met per dag een korte overdenking en gebedspunten. De gebedssamenkomsten in Beilen vinden plaats op 17 en 20 januari in kerkgebouw RKK in de Hekstraat,op 18 en 19 januari in het kerkgebouw de Ark aan de Acacialaan, 21 en 22 januari in het kerkgebouw van Nardus aan de Nassaukade en 23 en 24 januari in de Stefanuskerk aan de Torenlaan. Alle samenkomsten beginnen om 19.00 en duren ongeveer een uur. Organisatoren zijn Gereformeerde Kerk, Nardus, PKN en RKK. Voor meer informatie kunt u kijken op www.weekvangebed.nl of telefonisch contact opnemen met Erna Heideveld e.h.heideveld@kpnplanet.nl. Wilt u meer weten over de Prayer Night, surf dan naar www.prayernight.nl

Auteur

Cindy Houwen