Nico Koning in het Oecumenisch Leerhuis

Assen

 In Assen functioneert al vele jaren het Oecumenisch Leerhuis. Aan het begin van elk jaar worden op zes avonden sprekers uitgenodigd die vanuit verschillende invalshoeken eenzelfde thema behandelen.

Dit jaar is het thema VEERKRACHT. In een tijd waarin veel vraagstukken zo groot zijn dat deze verlammend kunnen werken en we ons vaak machteloos voelen, gaan we op zoek veerkracht. Veerkracht in de samenleving, in kerken, in persoonlijke verhalen. De eerste bijeenkomst is op donderdag 14 januari en heeft als thema 'Veerkracht in de samenleving'. Nico Koning is de inleider. Hij is docent filosofie en ethiek in Amsterdam. Hij schreef samen met Hans Achterhuis het boek 'De kunst van het vreedzaam vechten'. Persoonlijke veerkracht is een groot goed, maar we hebben volgens Nico Koning als samenleving nog iets anders: culturele veerkracht. Dit vrijmakende vermogen is typerend voor moderne samenlevingen. Waaruit bestaat die veerkracht, wat is ons geheim? De bijeenkomst is op 14 januari om 19.45 uur in de Bron, Einthovenstraat 28, in Assen. Entree: € 6,00 p.p. (Voor alle 6 avonden  € 25,--. } Het volledige programma van het Leerhuis is te vinden op de website: www.pkn-assen.nl. Voor meer info: werkgroep Oecumenisch Leerhuis Assen, secr. Ina Nusselder (inanusselder@outlook.com)

Auteur

Cindy Houwen